Prevádzkový poriadok 3D kina NOVA Sereď

PREVÁDZKOVATEĽ: Dom kultúry, Školská 118/1, 926 01 Sereď

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. Dana Krivosudská, riaditeľ Domu kultúry

KONTAKT: kinonova@sered.sk, mobil: 0911/424084

SÍDLO PREVÁDZKY: KINO NOVA, D.Štúra 759/35, 926 01 Sereď

 

1. Hracími dňami kina sú pondelok. utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa, pričom prevádzkovateľ môže meniť štruktúru hracích dní /prázdninové premietanie, iné podujatia/

2. Čas premietania večerných filmových predstavení je od 18.30 hod., detských filmových predstavení od 16.30 hod., prevádzkovateľ môže v programe na príslušný mesiac meniť aktuálne čas premietania

3. Pokladňa kina je otvorená minimálne pol hodinu pred začiatkom filmového predstavenia, pričom je možné zakúpiť vstupenky na každé filmové predstavenie, ktoré je zaprogramované v danom mesiaci /predpredaj vstupeniek/. V pokladni kina je možná platba za vstupenky v hotovosti, platobnou kartou a darčekovými kartami. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne prevádzkovateľ kina nezodpovedá. Pokladňa kina sa zatvára 15 minút po začatí predstavenia, následný vstup do sály bez lístku už nie je možný.

4. Filmové predstavenie sa z dôvodu efektívnosti uskutoční pri účasti 2 platiacich návštevníkov kina, maximálny počet na 1 predstavenie je 341 návštevníkov

5. Vstup do kinosály je umožnený návštevníkovi s platnou vstupenkou na konkrétne filmové predstavenie 15 min. pred začiatkom predstavenia, nepoškodenú vstupenku je treba si uschovať do konca FP.

6. Pri 3D projekciách prevádzkovateľ kina predáva návštevníkovi 3D pasívne okuliare v pokladni kina ako doplnok, ktorý zostáva vlastníctvom návštevníka.V prípade, že návštevník okuliare už vlastní môže si ich priniesť do kina na ďalšie predstavenia.

7. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný! Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do kina nosiť strelné zbrane! V celom areáli kina je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom! Do priestorov kina je zakázaný vstup so zvieratami.

8. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, bude návštevník vyzvaný na upustenie od takéhoto správania. V prípade opakovaného nevhodného správania bude z predstavenia vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného. Akýkoľvek vstup na pódium, vrátane schodíkov na pódium je bez dovolenia personálu kina zakázaný. Používanie mobilného telefónu príp. tabletu v akejkoľvek forme je počas celého filmového predstavenia prísne zakázané. V prípade, že spozorujete podozrivé chovanie neváhajte upozorniť personál kina.

9. V prípade neuskutočnenia filmového predstavenia zo strany prevádzkovateľa /z dôvodu poruchy na technickom zariadení, výpadku elektrickej energie alebo iných nepredvídateľných okolností/ je tento povinný návštevníkom vrátiť vstupné v plnej výške na základe predloženej zakúpenej vstupenky.

10. Vstupenky po ich zakúpení či už v pokladni kina, alebo prostredníctvom internetu, nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenie zo stranykina. V takomto prípade budú návštevníkovi peniaze za zakúpené vstupenky vrátené v plnej výške v pokladni kina po predložení platnej vstupenky, alebo vrátené na účet v prípade nákupu online. Dbajte preto na dôsledné overenie si predstavenia o ktoré máte záujem ešte pred samotným nákupom vstupenky. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám.

11. Všetky filmy/predstavenia sú chránené autorskými právami a preto je zakázané zhotovovať akékoľvek vizuálne, zvukové či audio-vizuálne záznamy na všetkých našich premietaniach a predstaveniach. V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia SR.

 

Prevádzka

Kino NOVA Sereď

 

Technické parametre :

Kino NOVA je digitalizované širokouhlé bezbariérové 2K DCI 3D LASEROVÉ digitálne kino s kapacitou 341 miest (z toho 6 x ThunderBox, 20 x dvojsedadlá Loveseats), ozvučené najmodernejším systémom DOLBY SURROUND 7.1..

Projektor BARCO DP2K-32B RGB LASER RETROFIT 

Server Barco Alchemy

3D systém VOLFONI 3D

Audio systém 7.1 Digital Cinema Sound Processor CP750 

Vibračný systém sedadiel ThunderBox

 D

 

Barco projektor

Dolby 7.1 zvuk

      ThunderBox                                              
   

Predaj a predpredaj vstupeniek

Predaj vstupeniek je zabezpečený v pokladni kina vždy minimálne pol hodinu pred premietaním. V tomto čase si môžete zakúpiť vstupenku v predpredaji, na ktorékoľvek filmové predstavenie v programe vopred. 

 

Predpredaj a rezervácie sú možné aj na tomto webe na podstránke konkrétneho predstavenia.

 

 

Prevádzkovateľ 

IČO : 31871798

Dom kultúry Sereď
Školská 118/1
Sereď 92601
Slovenská republika
 
Riaditeľ prevádzkovateľa :
Mgr. Dana Krivosiudská
Tel : 0911 424 083
E-mail : riaditeldk@sered.sk
 

Partneri

Digitalizáciu kina Nova Sereď finančne podporil:

Audiovizuálny fond

 

Uvádzanie filmov v tomto kine podporuje Audiovizuálny fond