Ihrisko Mimoňovo

 

 PREVÁDZKOVÉ HODINY

JANUÁR - DECEMBER

 

PONDELOK

ZATVORENÉ

UTOROK

ZATVORENÉ

STREDA

ZATVORENÉ

ŠTVRTOK

ZATVORENÉ

PIATOK

16:30 - 19:00

SOBOTA

16:00 - 18:30

NEDEĽA

16:00 - 18:30

OTVORENÉ LEN PRE VEREJNOSŤ POČAS DETSKÝCH PREDSTAVENÍ, SÚKROMNÉ AKCIE NEORGANIZUJEME! 

 

AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY SI PREVERTE NA FB TU!

 

 

ĎAKUJEME, ŽE REŠPEKTUJETE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A PODPORUJETE VAŠE IHRISKO A KINO TÝM,  ŽE SI NENOSÍTE OBČERSTVENIE DO NAŠICH PRIESTOROV Z VONKA.

VŠETKY PRÍJMY Z OBČERSTVENIA IDÚ NA PREVÁDZKU KINA A IHRISKA A NA ICH ĎALŠÍ ROZVOJ

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

NEVSTUPUJTE NA IHRISKO V TOPÁNKACH – PRED VSTUPOM SA TREBA VYZUŤ!

 

 1. Ihrisko je určená pre deti od 3-12 rokov s výškou max. 1,30m.
 2. Maximálna kapacita ihriska je 10 – 14 detí, podľa veku.
 3. Celé ihrisko je určené výlučne pre detských návštevníkov.
 4. Vstup dieťaťa na ihrisko je možný iba v sprievode dospelej zodpovednej osoby a so súhlasom prevádzkovateľa.
 5. Zodpovednosť za dieťa nesie v plnej miere jeho rodič alebo iná poverená dospelá osoba.
 6. Vstup na ihrisko je povolený iba ak je užívateľ bez obuvi a usušený, aby sa predišlo úrazom.
 7. Zákaz vstupu na ihrisko s uterákmi, hračkami alebo inými predmetmi, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli privodiť úrazy užívateľom alebo spôsobiť poškodenie ihriska.
 8. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch ihriska.
 9. Deti s agresívnym správaním budú z ihriska vykázané. Posúdenie agresivity je v kompetenciu personálu alebo aj ostatných zodpovedných dospelých osôb, dohliadajúcich na svoje deti.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci návštevníkov a užívateľov ihriska.
 11. Ak dieťa spôsobí znečistenie priestorov ihriska, zodpovedná osoba alebo rodič je povinná oznámiť túto skutočnosť personálu a bezodkladne zariadiť nápravu, aby neboli poškodení aj ostatní užívatelia.
 12. Za každé poškodenie ihriska spôsobené užívateľom je zodpovedná dospelá osoba povinná poskytnúť bezodkladne kompenzáciu v plnej výške.
 13. Na ihrisku je prísne zakázané:

Vstup bez súhlasu prevádzkovateľa

Konzumácia jedál a nápojov

Agresívne hranie

Lozenie po bočný stenách a sieťach

Lozenie na šmýkačke v protismere

Ohrozovanie ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom

Úmyselné poškodzovanie zariadenia ihriska

Úmyselné porušovanie dodržiavania stanovenej kapacity ihriska

Nosiť akékoľvek predmety, ktoré by mohli privodiť ujmu na zdraví alebo ohroziť samotného užívateľa alebo ostatných na ihrisku a jeho okolí

Vstupovať na ihrisko mokrý 

Vstup dieťa s prízakmi respiraných a iných prenosných ochorení

 

Ďakujeme za rešpektovanie uvedených upozornení.