Premietanie pre školy

Návšteva filmového predstavenia v Kine NOVA Sereď je ideálnym programom pre žiakov a študentov v období pred prázdninami, vianočnými a veľkonočnými sviatkami, pre školské kluby, v období maturít alebo mimoriadneho voľna.

Filmy určené na školské predstavenie môžu mať zároveň edukatívny charakter /prírodopisné, dejepisné, zemepisné, hudobné, vojnové, umelecké, s protidrogovou tematikou a pod./ a často môžu poslúžiť ako učebná pomôcka.

Ako na to:

- vyberte si ľubovolný film podľa Vašej predstavy, môžeme zaistiť aj špeciálnu projekciu /predbežná rezervácia 1 mesiac vopred, záväzné potvrdenie 1 týždeň vopred/

- dohodnite si s nami konkrétny čas, ktorý Vám vyhovuje, ponuka platí pre skupiny s počtom väčším ako 50 žiakov, resp. podľa dohody /spojenie viacerých škôl s menším počtom žiakov/

- filmy na školské predstavenia sú cenovo zvýhodnené, presná cena vstupenky na žiaka sa dohodne vždy individuálne na konkrétny film, pedagogický doprovod má vstup zdarma

- platba v hotovosti na mieste podľa skutočného počtu žiakov, resp. podľa dohody platba faktúrou, možnosť platby aj kultúrnymi poukazmi vydanými MK určenými pre kino

- káva pre pedagogický dozor zdarma v Cinema bufete

- interiérové detské ihrisko

 

Kontakt:

Bc. Branislav Koričanský

mobil: 0905 335 839

e-mail: kinonova@sered.sk

www.kinonova.sered.sk

www.facebook.com/nova.sered

Kapacita kina: 341 miest, bezbariérový prístup do kinosály, bezbariérivá toaleta

Filmová projekcia v 2D, 3D /s 3D okuliarmi/, ThunderBox, DVD, BLU-RAY, PC

Občerstvenie v Cinema bufete /káva, nachos, nealko, pukance.../