Z histórie kina v Seredi

Prvá písomná zmienka o premietaní filmov v Seredi

Prvá zmienka o premietaní filmov v Seredi bola v seredských novinách  „KÖZVÉLEMÉNY“ (Verejná mienka, prel. z maďarčiny) z 13. júna 1903. V správe sa uvádza, že Žigmund Adler predvedie v meste svoje Svetelné divadlo na prístroji, ktorý získal cenu Grand American bioscops. Filmy sa premietali v zadnej časti pravého krídla hostinca Zlatý Gryf (neskôr staré Vinárske závody).

Hostinec Zlatý Griff

Prvé kino v Seredi

V období prvej Československej republiky dostal licenciu na prevádzkovanie kina a hostinca Ján Horváth, vojnový invalid. Kino, ktoré nazvali Invalid bolo po vojne premenované na kino Napred. Sereďania mu hovorievali aj Blšáreň. Budova sa nachádzala v mieste súčasnej autobusovej stanice v centre mesta.

Kino U Horvátha

Letné kino Park

Po vybudovaní amfiteátra v Seredi v rokoch 1957 – 1958, bolo v máji 1958 otvorené letné kino Park, ktoré sa stalo 500 – stým širokouhlym kinom v tedajšom Československu. Každoročne sa tu konali za spolupráce Slovenskej požičovňe filmov prehliadky festivalových filmov. Okrem filmových predstavení slúžil amfiteáter na usporiadavanie divadelných, estrádnych a hudobných programov. Po zmene polického režimu letné kino aj amfiteáter postupne upadali a v roku 1997 ukončilo Kino Park svoju prevádzku.

Kino PARK

Kino sú aj ľudia, ktorí v ňom pracujú

Z histórie sa dozvedáme o kinooperatérskej skúške seredského premietača Františka Nagya. Premietal v kine Invalid v hostinci U Horvátha. Pri premietaní ho často zastupovala manželka Mária Nagyová. Neskôr v novom kine Nova premietal syn Františka a Márie Nagyovcov, František Nagy mladší a ich vnuk Miroslav Nagy.

Personál kina InvalidPersonál kina NAPRED

 

 

 

 

 

 

 

 

Kino NOVA

Keď bolo v roku 1977 kino Napred asanované premietalo sa v ňom už skoro 60 rokov. Nové širokouhlé bezbariérové kino NOVA s výborným akustickým riešením s kapacitou 468 miest bolo uvedené do prevádzky až v roku 1987 v rámci novopostaveného mestského kultúrneho strediska a obchodného centra NOVA. Od roku 1999 je súčasťou štruktúry Domu kultúry v Seredi.

Kino NAPRED

Digitalizácia a 3D

Zásadným zápisom do histórie kina v Seredi bola digitalizácia a modernizácia kina NOVA na prelome rokov 2012 a 2013. Digitalizácia bola pre prežitie kina nevyhnutná po ukončení distribúcie klasických filmových nosičov. Kino sa po polročnej vynútenej prestávke vrátilo do prevádzky, vďaka investícii vlastníka Mesta Sereď a dotácii Audiovizuálneho fondu, modernizované s 2K digitálnym premietacím systémom, 7.1 zvukom, novým plátnom a 3D systémom.

Modernizácia kinosály

V roku 2014 začalo kino modernizovať, vďaka investícii vlastníka Mesta Sereď a dotácii Audiovizuálneho fondu, hľadisko v kinosále. Do zadných 8 radov sa osadili nové väčšie a pohodlnejšie sedačky s pevným sedákom, zvýšila sa hĺbka i šírka sedenia, vymenila sa pod nimi podlahová krytina. Kapacita hľadiska klesla na 356 miest. Na prelome rokov 2016 a 2017 sa vybudovala klimatizácia. V roku 2017 prišlo k dokončeniu rekonštrukcie hľadiska a vymenilo sa aj zostávajúcich 5 prvých radov tentokrát za sklápacie sedačky s finálnou kapacitou hľadiska 341.

Modernizácia na laser

V roku 2019 sa naše kino stalo prvým laserovým kinom na Slovensku. Osadenie RGB laserového modulu do projektora zvýšilo všetky kvalitatívne, ekologické a ekoniomické parametre projekcie. Z dôvodou kompatibility bolo vymené aj plátno a 3D systém, ktorého kvalita sa tiež markantne zvýšila.