Podmienky vstupu počas pandémie COVID-19

Kino NOVA je otvorené pre všetkých zákazníkov – ZÁKLAD.

 

Pred každým predstavením je k dispozícii cinemabufet a v sále je povolené občerstvenie.

Detské ihrisko zostáva počas epidémie COVID-19 zatvorené.

 

Pravidlá na vstup a zotrvanie v kine NOVA počas predstavenia :

 

- vstup do kina aj výstup z kina len hlavným vchodom popri pokladni,

- vstup a pobyt v prevádzke s prikrytými hornými dýchacími cestami (respirátor), s výnimkou času potrebného na konzumáciu občerstvenia,

- pri vstupe je povinnosť dezinfikovať si ruky na jednom z našich stojanov s dezinfekčným gélom pred pokladňou,

- 2 metrové rozstupy v rade na vstupenku, v bufete a na vstup do sály, okrem osôb zo spoločnej domácnosti a ŽTP a ich asistentov,

- zákaz podávania rúk, premiestňovania nábytku a presádzania sa mimo miesta na vstupenke,

- rešpektovať všetky pokyny zamestnancov a v prípade ďalšieho predstavenia opustiť sálu v čo najkratšom čase, aby mohla byť po filme kompletne dezinfikovaná a pripravená na ďalšie predstavenie,

- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná ostať v domácej izolácii,

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

 

Maximálna kapacita – nízkorizikové hromadné podujatie maximálna kapacita 341 miest.

Vstup ZÁKLAD.

 

 

Tieto opatrenia sú v súlade s Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 24/2022 V. v. SR a 25/2022 V. v. SR a všetky osoby sú ich povinné dodržiavať.